mandag 12. desember 2011

HELSEKONTROLL OG MATUTDELING

Lørdag 3. Desember hadde prosjektet ”Støtte til barn rammet av aids” (dere kan lese mer om prosjektet her), både helsekontroll og matutdeling til alle barna som er med i prosjektet. Barna og foresatte ble bedt om å møte opp til en orientering/helsekontroll/matutdeling.

Da alle var på plass hadde prosjektledelsen først en fellesorientering. Deretter ble alle barna ropt fram til en av sosialarbeiderne/sykepleierne som jobber i prosjektet. Her ble det gjort et lite helseintervju for å kartlegge helsehistorikken til barnet. I denne samtalen ble det også gjort klart at man ønsket å hiv-teste alle barna, hva dette innbar og hva resultatet av testen ville medføre. Her fikk både barna og de foresatte stille spørsmål i konfidensielle samtaler.

Deretter ble barnet gitt et nummer, og med dette nummeret fortsatte barnet til laboratoriet-posten hvor hiv-testen ble tatt med et lite stikk i fingeren. Etter tretti minutters venting kunne barnet sammen med sin foresatte hadde hentet resultatet. Resultatet ble hentet konfidensielt inne hos en av rådgiverne som hadde enda en samtale med barnet og de foresatte omkring betydningen av dette resultatet.

Etter det kunne de forsette til neste post som var å hente ut matpakken som var forberedt til alle barna. Her var det ris, såpe, olje, salt og peanøtter. Alle måtte ha hentet resultatet sitt før de fikk tildelt matpakken. Dette for å motivere alle til faktisk å hente resultatet og ha det vi kaller en post-test-samtale. Denne samtalen er veldig viktig for å kunne ta godt vare på de som eventuelt tester positivt og sikre en god oppfølging av disse, eller å gi råd og veiledning om hvordan de som tester negativt fortsatt skal kunne forbli negative.

Ingen i prosjektet testet positivt, foruten om ei jente som allerede er satt på aids-behandling. Prosjektet kjente ikke til dette, og jenta ville gjerne teste seg en gang til for å se om det var noen endring. Det er vanskelig for både de som er smittet og familien å akseptere at dette er en livsvarig infeksjon som man ikke kan bli kvitt. Av den grunnen opplyste hun ikke om dette før resultatet ble annonsert.

Når noen tester positivt på hurtigtesten, så skal dette konfirmeres av en såkalt konfirmasjonstest. Denne konfirmasjonstesten er både dyr og vanskelig å få tak på i Kamerun, og man vil derfor unngå å teste mennesker som man allerede vet er hiv-positive da dette ansees som sløsing av dyre tester. Men noen ganger må man bare ha forståelse for at en slik infeksjon som hiv/aids kan være vanskelig å akseptere, spesielt vanskelig når det er barn som er rammet.

Det var mange lykkelige barn som vendte hjem på lørdag, både med visshet om sin serologistatus, litt mer kunnskap om hiv/aids og en stor pose med mat som vil lette julefeiringen for hele familien.

Prosjektet jobber fortsatt med å få opprettet fødselsattest til de barna i prosjektet som ikke har dette. Denne attesten må de ha hvis de skal få lov til å registrere seg til eksamen på skolen. Prosjektledelsen har allerede flere ganger vært i retten sammen med både barna og deres foresatte. Og denne prosessen, som er både tung og tilnærmet umulig, vil nå være prosjektets hovedfokus på nyåret slik at alle barna i klassetrinn med eksamen skal få lov til å ta eksamen til våren.

Prosjektet "Støtte til barn rammet av aids" er et lite, men viktig prosjekt som konkret hjelper disse barna som på en eller flere måter er rammet av hiv/aids. Hvis dere vil være med og støtte dette prosjektet så kan dere gjøre det her.Ingen kommentarer: