mandag 30. januar 2012

VERDENS MERKEDAG FOR SPEDALSKE


I århundrer har ordet "lepra" forårsaket frykt og redsel. Dette er ikke bare en sykdom fra tidligere tider, men også i dag påvirker spedalskhet livene til millioner av menn, kvinner og barn over hele verden. En sykdom som fortsatt gir uførhet, avvisning og sosial diskriminering. Den 29. januar 2012 har mer enn 100 land markerer Verdensdagen for spedalskhet, og dermed bidratt for å få slutt på den diskrimineringen og stigmatiseringen som ødelegger livene til både de som er rammet av spedalskhet og til deres familier.

Om spedalskhet. Nesten fire millioner mennesker verden over lever med varige effekter av spedalskhet. Hansens sykdom, også kalt spedalskhet, angriper nervene som befinner seg i de kjøligere delene av kroppen - ekstremitetene (hender, føtter), og ansiktet er de mest sårbare. Det vanligste symptomet er at huden blir misfarget og man mister følsomheten. Ubehandlet fører spedalskhet til at fingre og tær tæres bort, og øynene klarer ikke lenger å blunke og dermed forårsakes blindhet. Sår og infeksjoner sprer seg på forskjellige deler av kroppen. Disse sårene og infeksjonene utvikler seg i form av kutt, blåmerker og brannsår som pasienten ignorerer på grunn av manglende følelse. Kombinasjonen av tre medikamenter (Dapson, Rifampicin og Clofazamine) kalt multi- eller kjemoterapi dreper bakterier involvert, men skadene sykdommen har forårsaket består.

Bakgrunn. Spedalskhet påvirker fortsatt millioner av mennesker, særlig i noen av de fattigste samfunnene i verden. I flere land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, er spedalskhet fortsatt et helse- og samfunnsproblem. Fattigdom og mangel på medisinsk behandling er reelle problemer også når det gjelder bekjempelsen av spedalskhet.
Hvert annet minutt blir noen i verden diagnostisert med spedalskhet, hvorav 10% er barn under 14 år! Likevel er det mange mennesker i den rike delen av verden som ikke vet at spedalskhet fortsatt eksisterer. Verdensdagen for spedalskhet, den 59nde i år, er derfor en mulighet for oss til å øke bevisstheten og bidra til å kjempe for rettighetene til de som berøres av denne sykdommen.

Men Lepra er mye mer enn fysisk sykdom. Sykdommen fører også til fornektelse av menneskerettigheter ved at den også forårsaker fryktelige sosial eksklusjon og urettferdig. I generasjoner har mennesker vært redd for spedalskhet og derfor også stigmatisert de som er rammet. Tusenvis av pasienter er blitt avvist av sine familier og venner og ekskludert fra samfunnet. Fordommer er en svært gammel følgesvenn av sykdommen og disse fordommene bidrar til ytterligere ødeleggelse av dem som lider av spedalskhet.

Mange steder er spedalskhet fortsatt sett på som en forbannelse. En person diagnostisert som spedalsk kan miste jobben, sin plass i samfunnet og til og med bli avvist av sin familie og miste all kontakt med sine barn. Derfor er det mange mennesker, når de oppdager symptomene på spedalskhet, som gjemme dette så lenge som mulig av frykt og skam og redsel for å miste alt de har kjært. Men forsinket behandlingen øker også risikoen for utvikling av deformiteter og varig funksjonshemming, noe som igjen øker diskrimineringen og isolasjonen for de som er rammet.

Healing, Restore, Empowerment. Men der er håp. Med bedre styring av offentlig helsetjenester og bedre utdannelse av helsepersonell og bedre informasjon til befolkningen, så vil man kunne redusere utbredelsen av sykdommen samt diskrimineringen som følger og samtidig svekke grunnlaget for stigmatiseringen. Helsepersonell lærer i dag bedre å diagnostisere og behandle sykdommen, og spedalske pasientene får i mye større utstrekning de medisiner de trenger. Hvis spedalskhet er diagnostisert tidlig, kan pasienten behandles og kureres helt med Multi Therapy (MDT). De som ikke får behandling tidlig nok, kan fortsatt bli behandlet for sykdommen, og mye kan gjøres for å hindre et liv med funksjonshemning.

I Kamerun driver myndighetene aktivt med informasjonskampanjer for å få folk til å forstå at spedalskhet er en helbredelig sykdom for å oppfordre mennesker som er rammet av sykdommen til å søke behandling så tidlig som mulig. At spedalskhet ikke er en pest og at sykdommen ikke smitter gjennom uformell kontakt, for å bekjempe stigmatisering og diskriminasjon av de som er rammet av sykdommen.

NMS sitt bidrag. FOUBARKA er en spedalskekoloni grunnlagt i 1962 av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Foubarka har en kapasitet på 80 senger, og tidligere var kolonien full av spedalske pasienter både fra Kamerun, Kongo, Nigeria og Tjsad. I dag fungerer spedalskekolonien som en oppfølgingsinstitusjon av spedalske pasienter, et leprosarium med bare 19 pasienter som følges opp av kikas helsesenter i MBE.

Disse pasientene har vært her en årrekke og er alle ferdigbehandlet fra sin sykdom. Men deres handikapp har gjort det vanskelig å reintegrere dem tilbake i samfunnet. Som dere kan se på bildene så er dette hard rammede eldre mennesker som noen mangler hender, noen mangler føtter og til og med bein. Disse pasientene får derfor bo på kolonien sammen med deler av sin familie, som hjelper til med jordbruk og annet praktisk arbeid. På kolonien får også disse pasientene medisinsk oppfølging og nødvendige medikamenter når de trenger det.

Markering av Vedernsdagen for spedalskhet. I går, den 29 januar, ble verdens merkedag for de spedalske også markert på Foubarka. Sykehuset i Ngaoundere og flere menigheter og offentlige institusjoner hadde samlet inn såper, klær, ris og diverse mat, som ble delt ut til beboerne på kolonien og deres familier. Vi i NMS hadde samlet inn alle klærne som de norske gjestene så ofte legger igjen da de ikke har plass i koffertene til å ta med alt når de reiser hjem igjen, Disse har vi vasket og strøket og lagd 19 pakker som vi delte ut i tillegg til såper. Så til alle dere som har lagt igjen klær her det siste året kan nå se hva klærne gikk til. Sykehuset i Ngaoundere hadde også med seg en amerikansk lege som skulle bruke resten av dagen i går til å undersøke og behandle beboerne som noen fortsatt led av sår som ikke ville gro.

Foubarka er en spedalskekoloni som drives med støtte av NMS. Uten denne støtten ville ikke Foubarka kunne ha eksistert og disse 19 handikappede spedalske kunne ikke ha fortsatt å bo på kolonien som har vært deres hjem over mange mange år, og de ville ikke fått den hjelp og oppfølgingen som de i dag får.

Hvis du vil være med å støtte kampen mot spedalskhet så vær med å bryte tausheten. Hvis du vil være med å støtte NMS sitt spedalske arbeid så kan du klikke på linken her.


Ingen kommentarer: