søndag 6. mai 2012

FESTGUDSTJENESTE


Vi har vært så heldige å hatt besøk her i Ngaoundéré den siste uken av Leif Hadland, assisterende generalsekretær i NMS . Han har hatt noen travle dager sammen med den lokal representanten. 

Det har vært en ekstraordinær uke med mange ekstraordinære møter som på søndag ble avsluttet med en ekstraordinær fest i Ngaoundéré i Kamerun. På søndag ble nemlig de tre første kvinnene ordinert til prester i den Evangeliske Lutherske Kirken i Kamerun (EELC). Og om mulig vakte det enda større begeistring i salen når det ble kunngjort at også kirkens første fulanerprest skulle bli ordinert. Men før festen har det vært en uke preget av mye alvor og mange møter. Kriser og utfordringer i EELC har vært drøftet på et ekstraordinært styremøte i kirken, på en konsultasjon med partnere og på en ekstraordinær generalsynode. Men på søndag så kuliminerte altså denne uken med en stor og over 6 timers lang festgudstjeneste i Milleniumskirken i Ngaoundéré.   

På kirkens generalsynode i Bankim sommeren 2009 ble det etter en lengre prosess i kirken gjort et vedtak om at EELC åpner for å ordinære kvinnelige prester. Nå tre år etter ble dette virkeliggjort. 3 kvinner ble ordinært til prestetjeneste, og det til stor jubel fra flere tusen mennesker som hadde møtt fram til en festpyntet katedral i Ngaoundéré. 

I tillegg til de tre kvinnene ble også 6 menn ordinert denne søndagen. Og i blant disse mennene var det altså en kandidat som fikk spesiell oppmerksomhet. Den første fulanerpresten i EELC ble ordinert. Dette er også en stor hendelse for kirken her i Kamerun. Fulanifolket er en muslimsk folkegruppe som har vært og er fremdeles ganske lukket for kristen påvirkning.

Ja, det har virkelig vært festdag i Ngaoundéré. Det at 9 nye prester blir ordinert til tjeneste i EELC er i seg selv veldig oppmuntrende for en kirke som de siste par - tre år har slitt med kriser og trussel om splittelse. Og at tre av dem var kvinner og en av dem fulaner gjorde ikke festen mindre. Dette viser jo bare at EELC er mer enn kriser og vanskeligheter. Det vitner om en kirke som fremdeles vokser og som fremdeles har tro på fremtiden som en del av Jesu Kristi kirke på jord.
Ingen kommentarer: