torsdag 13. desember 2012

DEN INTERNASJONALE MERKEDAGEN FOR HIV/AIDSI år bestemte prosjektet « Alle mot Aids » seg for å være med på markeringen av den internasjonale dagen for hiv/aids som er den 1.desember hvert år.

Prosjektet mobiliserte sterkt og bestemte seg for å bidra på den offensielle markeringen som bestod av  demostrasjonstog gjennom byen med plakater og t-skjorter med budskap om at målet for årets markering: NULL......innen 2015!

Null nye smittede av hiv, null stigmatisering av hiv-smittede og null dødsfall som følge av aids. Mer enn 500 mennesker var med på demonstrasjonstoget som vekket mye oppmerksomhet der de fikk fritt leie gjennom byen akkompangjert med trommer og musikk, mens trafikken ble dirigert av politiet.

I tillegg benyttet prosjektet ”Alle mot Aids” ettermiddagen til å ha gratis hiv-test kampanje ikke så langt fra byens største marked mens teatergruppa som er knyttet til prosjektet spilte og holdt skjetsjer for å spre informasjon om hiv/aids.

Prosjektet rigget opp rådgiverposter hvor de som ønsker å teste seg mottok rådgivning både før og etter testen var gjort, samt en laboratoriepost hvor selve testene ble utført. Mer enn 100 mennesker lot seg teste hvorav tre testet positivt. Alle de tre som testet positivt var unge jenter, slik majoriteten blant hiv-positive desverre er.


Målet er NULL .......2015

Mireille klar på rådgivningsposten

Rådgivningen gis individuelt både før og etter testen
Laboratorieposten

De norske ungdommene stilte opp


Ingen kommentarer: