søndag 1. september 2013

PASSATION DE SERVICE - fritt oversatt: NØKKELSERMONI
Lørdag 31 august var det en historisk hendelse utenfor hovedkvarteret til Eglise Evangélique Luthérienne au Cameroun (EELC). Det nye lederskapet som ble valgt på kirkens generalsynode i juli overtok denne dagen nøklene til sine kontorer på hovedkontoret til kirken i Ngaoundéré. Ruben Ngozo er kirkens nye nasjonale biskop og Adolphe Telesam er hans nye assistent som også innebærer at han er leder for kirkens evangliseringsdepartement.
Sermonien var en høytidelig og fin markering der nøkler og stempel ble overlevert som symboler for lederskiftet. Avgående nasjonal  biskop Thomas Nyiwé og hans assistent Etienne Fombgami overrakte personlig sine nøkler og stempler til sine etterkommere. Thomas Nyiwé har vært kirkens overhode i 13 år, først som president deretter som nasjonal biskop. Fomgami Etienne har vært nest kommanderende i 8 år.

Et hvert lederskifte i en organisasjon fører med seg åpninger for endringer og kursjusteringer. Det er også tilfelle for EELC. La oss være med å be vår Herre om at Han må gi visdom, mot og styrke til det nye lederskapet i EELC  slik at gode og riktige beslutninger taes i de kommende uker, måneder og år. La oss være med å be om at de hver dag og i en hver situasjon må gå i Guds løfter, være preget av Jesu kjærlighet og åpen for den hellige Ånds virke. Vær også med å be om at lederskiftet vil gi kirken nye muligheter til å få slutt på dagens konflikter slik at EELC forblir en samlet evangelisk luthersk kirke for alle folkeslag i Kamerun.

Selv om de nye biskopene fra mandag 2 september er å finne på sine kontorer i Ngaoundére vil den offisielle installasjonen først skje i en festgudstjeneste 24 november i år.

(Alle bilder er tatt av Johannes Nyhamn)
Ruben Ngozo til venstre og Thomas Nyiwé til høyre

Adolphe Telesam og Etienne Fombgami


Familiebilde etter sermonien
Erik Bishler- Fombgami Etienne - Thomas Nyiwé - Ruben
Ngozo - Prefeen i distrikt Vina - Representant fra CEPCA

Ingen kommentarer: